Στέφανος (Σίμος Μενάρδος)

Στέφανος, Εκλογαί αρχαίων ποιημάτων
Συγγραφέας:
Στέφανος, Εκλογαί αρχαίων ποιημάτων / κατά μετάφρασιν Σίμου Μενάρδου, 1924, το έργο διαθέσιμο στην ψηφιακή βιβλιοθήκη Ανέμη