Στέφανος (Σίμος Μενάρδος)/Σφαίρα μου ρίχνει πορφυρή, Ανακρέωντος Τηίου

Σφαίρα μου ρίχνει πορφυρή
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Σίμος Μενάρδος
«Στέφανος», Εκλογαί αρχαίων ποιημάτων κατά μετάφρασιν Σίμου Μενάρδου, 1924
Σφαίρηι δηὖτέ με πορφυρῆι, Ανακρέοντα,


Σφαῖρα μοῦ ῥίχνει πορφυρὴ
ὁ χρυσομάλλης Ἔρως ἔξω
καὶ μὲ μιὰ κόρη, ποῦ φορεῖ
σανδάλια, μὲ καλεῖ νὰ παίξω
Μ’ αὐτὴ -θωρεῖς, Μυτιληνιά,-
μιὰ τὰ μαλλιά μου κοροϊδεύει
-θωρεῖς, εἶναι λευκὰ και μιὰ
σ’ ἄλλην ἀγάπη της χαζεύει!