Συγγραφέας:Αλκαίος ο Μεσσήνιος

(Ανακατεύθυνση από Αλκαίος ο Μεσσήνιος)
Συγγραφείς: Αλκαίος ο Μεσσήνιος
(ήκμασε μεταξύ 219 και 196 π.Χ.)
Δείτε επίσης βιογραφία.


Επιγράμματα στην Παλατινή Ανθολογία


V 10 Αλκαίου Επεξεργασία

᾿Εχθαίρω τὸν ῎Ερωτα. Τί γὰρ βαρὺς οὐκ ἐπὶ θῆρας ὄρνυται, ἀλλ᾿ ἐπ᾿ ἐμὴν ἰοβολεῖ κραδίην;
Τί πλέον, εἰ θεὸς ἄνδρα καταφλέγει; ἢ τί τὸ σεμνὸν διηώσας ἀπ᾿ ἐμῆς ἆθλον ἔχει κεφαλῆς;


Μισώ τόν Έρωτα• ο σκληρός θεριά δέν κυνηγάει μα τήν δική μου μοναχά τοξεύει τήν καρδιά.
Ποιό είναι τό κέρδος γιά θεό, θνητόν άν κατακάψει ; τί τιμημένο τρόπαιο νά βρεί από μέ ζητά ;

VII 1 Αλκαίου Μεσσηνίου Επεξεργασία

ἡρώων τὸν ἀοιδὸν Ἴῳ ἔνι παῖδες Ὅμηρον ἤκαχον, ἐκ Μουσέων γρῖφον ὑφηνάμενοι:
νέκταρι δ᾽ εἰνάλιαι Νηρηίδες ἐχρίσαντο, καὶ νέκυν ἀκταίῃ θῆκαν ὑπὸ σπιλάδι,
ὅττι Θέτιν κύδηνε καὶ υἱέα, καὶ μόθον ἄλλων ἡρώων, Ἰθακοῦ τ᾽ ἔργματα Λαρτιάδεω.
ὀλβίστη νήσων πόντῳ Ἴος, ὅττι κέκευθε βαιὴ Μουσάων ἀστέρα καὶ Χαρίτων.