Παλατινή Ανθολογία/VI/30 Μακηδονίου του υπατικού

AP VI 30 Δίκτυον ἀκρομόλυβδον Ἀμύντιχος ἀμφὶ τριαίνῃ
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, VI (βιβλίο 6ο) Αναθηματικά επιγράμματα
Δίκτυον ἀκρομόλυβδον Ἀμύντιχος ἀμφὶ τριαίνῃ, Μακηδονίου του υπατικού, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 6o, επίγραμμα 30 (AP VI 30)


VI 30 Μακηδονίου του υπατικούΕπεξεργασία

Δίκτυον ἀκρομόλυβδον Ἀμύντιχος ἀμφὶ τριαίνῃ δῆσε γέρων, ἁλίων παυςάμενος καμάτων.
ἐς δὲ Ποσειδάωνα καὶ ἁλμυρὸν οἶδμα θαλάσσης εἶπεν ἀποσπένδων δάκρυον ἐκ βλεφάρων˙
«Οἶσθα, μάκαρ, κέκμηκα˙ κακοῦ δ’ ἐπὶ γήραος ἡμῖν ἄλλυτος ἡβάσκει γυιοτάκης πενίῃ.
Θρέψον ἔτι σπαῖρον τὸ γερόντιον, ἀλλ’ ἀπὸ γαίης, ὡς ἐθέλεις μεδέων καὶ χθονὶ καὶ πελάγει».
(→ μετάφραση του Σίμου Μενάρδου)