Ελληνική Ανθολογία/XVI/238 Λουκιανού

AG XVI 238 Εἰς τὸ κενόν με τέθεικε, νόμου χάριν
Συγγραφέας:
Ελληνική Ανθολογία, XVI (βιβλίο 16ο, Πλανούδειο Παράρτημα)
Εἰς τὸ κενόν με τέθεικε, νόμου χάριν, Λουκιανού, Ελληνική Ανθολογία, Βιβλίο 16o, 238 (AG XVI 238)


XVI 238 ΛουκιανούΕπεξεργασία

Εἰς τὸ κενόν με τέθεικε, νόμου χάριν, ὧδε Πρίηπον Εὐστοχίδης ξηρῶν κληματίδων φύλακα•
καὶ περιβέβλημαι κρημνὸν βαθύν. ὃς δ' ἂν ἐπέλθη, οὐδὲν ἔχει κλέψαι πλὴν ἐμὲ τὸν φύλακα.


μετάφραση Στέφανος (Σίμος Μενάρδος)/Άδικα μ' έβαλ' εδώ δα ο Ευτυχής στ' αμπέλι, Λουκιανού

XVI 238 ΛουκιανούΕπεξεργασία

Άδικα μ' έβαλεν εδώ ο Ευτυχής στ' αμπέλι τον Πρίαπο δραγάτη του στη στύπη την ξερή.
Γκρεμό τριγύρω έχω βαθύ κι όποιος να κλέψει θέλει άλλο απο εμέ το φύλακα να πάρει δε μπορεί.