Στέφανος (Σίμος Μενάρδος)/Τα δίκτυα τ' ακρομόλιβα ο γέρος τον χειμώνα, Μακεδόνιου Θεσσαλονικέα

AG VI 30 Δίκτυον ἀκρομόλυβδον Ἀμύντιχος ἀμφὶ τριαίνῃ / Τα δίκτυα τ' ακρομόλιβα ο γέρος τον χειμώνα
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Σίμος Μενάρδος
Στέφανος (Σίμος Μενάρδος)
Δίκτυον ἀκρομόλυβδον Ἀμύντιχος ἀμφὶ τριαίνῃ / Τα δίκτυα τ' ακρομόλιβα ο γέρος τον χειμώνα, Μακηδονίου του υπατικού, Ελληνική Ανθολογία, Βιβλίο 6ο, επίγραμμα 30 (AP VI 30), μετάφραση Σίμου Μενάρδου, στο Στέφανος, 1924


VI 30 Μακηδονίου του υπατικούΕπεξεργασία

Τα δίχτυα τ' ακρομόλυβα ο γέρος το χειμώνα τα'δεσε στο καμάκι του, να πάψει τη δουλειά
και προς το κύμα τ' αλμυρό και προς τον Ποσειδώνα ο ψαράς μίλαε χύνοντας δάκρυ σταλιά σταλιά:
"Ξέρεις, αφέντη, απόστασα και σα γερνώ και λιώνω, η κακή φτώχια κάθησε στη ράχη μου βαριά
θρέψε με ακόμ' ανήμπορο, μ' απο τη γη και μόνο, σα θέλεις, τι είσαι βασιλιάς σε πέλαο και στεριά.


πρωτότυπο: Παλατινή Ανθολογία/VI/30

VI 30 Μακηδονίου του υπατικούΕπεξεργασία

Δίκτυον ἀκρομόλυβδον Ἀμύντιχος ἀμφὶ τριαίνῃ δῆσε γέρων, ἁλίων παυςάμενος καμάτων.
ἐς δὲ Ποσειδάωνα καὶ ἁλμυρὸν οἶδμα θαλάσσης εἶπεν ἀποσπένδων δάκρυον ἐκ βλεφάρων˙
«Οἶσθα, μάκαρ, κέκμηκα˙ κακοῦ δ’ ἐπὶ γήραος ἡμῖν ἄλλυτος ἡβάσκει γυιοτάκης πενίῃ.
Θρέψον ἔτι σπαῖρον τὸ γερόντιον, ἀλλ’ ἀπὸ γαίης, ὡς ἐθέλεις μεδέων καὶ χθονὶ καὶ πελάγει».
(→ μετάφραση του Σίμου Μενάρδου)