Στέφανος (Σίμος Μενάρδος)/Τα πλωτά δεν χαρώ του κόσμου εγώ τα μέρη, Ανύτης

AP VII 215 , μετάφραση: Τα πλωτά πιά δε θα χαρώ του κόσμου εγώ τα μέρη
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Σίμος Μενάρδος
Στέφανος (Σίμος Μενάρδος)
Τα πλωτά πιά δε θα χαρώ του κόσμου εγώ τα μέρη, Ανύτης, μετάφραση από την Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 7ο, επίγραμμα 215 (AP VII 215), «Στέφανος», Εκλογαί αρχαίων ποιημάτων / κατά μετάφρασιν Σίμου Μενάρδου, 1924, Σίμος Μενάρδος


Τα πλωτά πιά δε θα χαρώ του κόσμου εγώ τα μέρη, ΑνύτηςΕπεξεργασία

Τα πλωτά πιά δε θα χαρώ του κόσμου εγώ τα μέρη,
δεν θ' αναρίξω το λαιμό από νερά βαθιά
ουδέ στου καραβιού μπροστά την πλώρη ταίρι ταίρι
θα βλέπω τη φιγούρα μου, πλασμένη μια ομορφιά
γιατ' η πνοή της θάλασσας με ξώσυρε στην ξέρη
και τώρα στην ακρογιαλιά κοιμούμαι την τραχιά.


Πρωτότυπο: Παλατινή Ανθολογία/VII/215 Ανύτης


VII 215 ΑνύτηςΕπεξεργασία

Οὐκέτι δὴ πλωτοῖσιν ἀγαλλόμενος πελάγεσσιν αὐχέν' ἀναρρίψω βυσσόθεν ὀρνύμενος,
οὐδὲ παρ' εὐσκάλμοιο νεὼς περικαλλέα χείλη ποιφυξῶ τἀμᾷ τερπόμενος προτομᾷ·
ἀλλά με πορφυρέα πόντου νοτὶς ὦσ' ἐπὶ χέρσον, κεῖμαι δὲ † ῥαδινὰν τάνδε παρ' ἠιόνα.