ἀλλ' ὀλιγοχρόνιον γίνεται (D5, 5. 4-8W)
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Ηλίας Βουτιερίδης


(Αὐτίκα μοι κατὰ μὲν χροιὴν ῥέει ἄσπετος ἱδρώς,
πτοιῶμαι δ’ ἐσορῶν ἄνθος ὁμηλικίης
τερπνὸν ὁμῶς καὶ καλόν, ἐπεὶ πλέον ὤφελεν εἶναι)
ἀλλ΄ ὀλιγοχρόνιον γίνεται ὥσπερ ὄναρ
ἥβη τιμήεσσα· τὸ δ΄ ἀργαλέον καὶ ἄμορφον
γῆρας ὑπὲρ κεφαλῆς αὐτίχ΄ ὑπερκρέμαται͵
ἐχθρὸν ὁμῶς καὶ ἄτιμον͵ ὅ τ΄ ἄγνωστον τιθεῖ ἄνδρα͵
βλάπτει δ΄ ὀφθαλμοὺς καὶ νόον ἀμφιχυθέν.


(Σ' όλο μου αμέσως το κορμί ποτάμι τρέχει ο ιδρώτας
και νιώθω τρόμο, όταν θωρώ της νιότης το λουλούδι
πρόσχαρο κι όμορφο μαζί που να ήταν κι άλλο ακόμη!)
Όμως τα νιάτα τ' ακριβά λίγον καιρό βαστούνε
σαν όνειρο και τ' άσκημα και τρομερά περίσσα
γεράματα μονοστιγμής ψηλοκρεμιούνται επάνω
στην κεφαλή διατίμαστα και μισερά συνάμα,
κι αγνώριστο τον άνθρωπο τον κάνουν και χαλούνε,
σαν απλωθούν επάνω τους, τα μάτια και τα φρένα.
Μετάφραση: Ηλ. Βουτιερίδης