Λυρικά ποιήματα, Αναμνήσεις

Λυρικά ποιήματα, Αναμνήσεις
Συγγραφέας:


ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΥ

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥΛΥΡΙΚΑ


ΠΟΙΗΜΑΤΑ


ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΥΠΟΙΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

1876.


ΠΙΝΑΞ
ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σελίς

Ἄλυσος Δεκατετραστίχων....................................................................................................................................................................................................................................................5—16

Πίστευσέ το....................................................................................................................................................................................................................................................17

Γιατὶ δὲν μοῦ τὸ λές ;....................................................................................................................................................................................................................................................18

Θὰ τὸ κηρύξω....................................................................................................................................................................................................................................................19

Μάγευμα....................................................................................................................................................................................................................................................20

Σὺ καὶ ὁ Ἥλιος....................................................................................................................................................................................................................................................21

Ὁ πόνος τῆς καρδιᾶς....................................................................................................................................................................................................................................................22

Παντοῦ ἁρμονία....................................................................................................................................................................................................................................................23

Σὲ εἶδα καὶ ὑμνολόγησα....................................................................................................................................................................................................................................................24

Ἀπελπισία....................................................................................................................................................................................................................................................27

Παράπονο....................................................................................................................................................................................................................................................28

Τὸ φίλημα....................................................................................................................................................................................................................................................30

Ἂν ᾖσε ὡραία ;....................................................................................................................................................................................................................................................31

Νέα λατρεία....................................................................................................................................................................................................................................................32

Τὸ ὄνειρο....................................................................................................................................................................................................................................................33

Δὲν τὸ πιστεύω ἐγώ !....................................................................................................................................................................................................................................................39

Τὸ κάλλος καὶ τὰ ῥόδα....................................................................................................................................................................................................................................................40

Ποία διαφορά....................................................................................................................................................................................................................................................41

Εἰκόνα....................................................................................................................................................................................................................................................43

Κατάρα καὶ μετάνοια....................................................................................................................................................................................................................................................44

Τὸ μνῆμά μου....................................................................................................................................................................................................................................................45

Τὸ πλεχτὸ δαχτυλίδι....................................................................................................................................................................................................................................................46

Ὑποψία....................................................................................................................................................................................................................................................47

Μία Καλημέρα....................................................................................................................................................................................................................................................48

Ἕνα σου δάκρυ....................................................................................................................................................................................................................................................49

Τὸ ὁμολογῶ....................................................................................................................................................................................................................................................50

Ἄκαιρη μετάνοια....................................................................................................................................................................................................................................................51

Σταθερότης....................................................................................................................................................................................................................................................52

Ἂν ἤμουν πουλάκι....................................................................................................................................................................................................................................................53

Τί συλλογιέσαι....................................................................................................................................................................................................................................................55

Ἰδέτε καὶ σωθῆτε....................................................................................................................................................................................................................................................56

Δὲν εἶνε ψέμμα....................................................................................................................................................................................................................................................57

Μὰ τὴν ἀλήθεια....................................................................................................................................................................................................................................................58

Τὸ μάντεψα....................................................................................................................................................................................................................................................59

Τὶ εἶσε δι’ ἐμὲ....................................................................................................................................................................................................................................................60

Τὸ ἀγκάθι τῆς αγάπης....................................................................................................................................................................................................................................................61

Σὺ τὸ ξέρεις....................................................................................................................................................................................................................................................62

Τὸ μοχθηρὸ νέφος....................................................................................................................................................................................................................................................63

Ἂν ἦτον δυνατὸ....................................................................................................................................................................................................................................................64

Ζωγράφισε....................................................................................................................................................................................................................................................65

Ἂν σ’ ἀγαπῶ....................................................................................................................................................................................................................................................66

Ποτὲ εὐτυχὴς....................................................................................................................................................................................................................................................67

Τὸ χάραμα....................................................................................................................................................................................................................................................68

Ἔλα καὶ χτύπα....................................................................................................................................................................................................................................................69

Ἀπέθανα γιὰ σέ....................................................................................................................................................................................................................................................71

Ἔως πότε ;....................................................................................................................................................................................................................................................72

Ἡ παραμονὴ....................................................................................................................................................................................................................................................73

Μὴ φύγῃς....................................................................................................................................................................................................................................................75

Δέησις....................................................................................................................................................................................................................................................76

Μ’ ἀφίνεις !....................................................................................................................................................................................................................................................77

Ἐμίσεψε....................................................................................................................................................................................................................................................78

Ποῦ νὰ ἦνε....................................................................................................................................................................................................................................................79

Θάλασσα, θάλασσα....................................................................................................................................................................................................................................................80

Ἐρήμωσις. Εἰδύλλιον Αʹ....................................................................................................................................................................................................................................................81

»» Βʹ....................................................................................................................................................................................................................................................83

Ἐγὼ καὶ οἱ Ζέφυροι....................................................................................................................................................................................................................................................87

ΡΩΜΑΝΤΙΚΑ

Μάρκῳ Ῥενιέρῃ....................................................................................................................................................................................................................................................95

Ηρωικά

Ποικίλα