Αυτή η σελίδα έχει εγκριθεί.
 47 


ΥΠΟΨΙΑ

Aὐτὴ ποῦ μ’ ἔχει δώσει
Μὲ πρόθυμο χεράκι
Αὐτὸ τὸ λουλουδάκι
Ποῦ βλέπεις καὶ κρατῶ,

Δὲν τὤχει, πίστεψέ με,
Δοσμένο μὲ κακία,
Καὶ βάζω μαρτυρία
Τὸν ἥσυχο οὐρανό.

Ἀθώα ’σὰν τὴν ἀχτῖνα,
Ποῦ τώρα σοῦ χαρίζει
Τ’ ἀστέρι, ποῦ στολίζει
Τ’ ὡραῖό σου τὸ κορμί!

Κ’ ἐκεῖνο ἂν ἠμποροῦσε
Γιὰ μένα νὰ μιλήσῃ,
Τὸ φῶς του ἤθελ’ ὁρκίσει
Ὅτ’ εἶνε ἀθώα ψυχή!