Αυτή η σελίδα έχει εγκριθεί.
 53 


ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΠΟΥΛΑΚΙ

Αὐτὸς, ποῦ σ’ ἔπλασε Ἄγγελο,
Ἄς μ’ ἔκανε πουλάκι
Νὰ πίνω ἀπὸ τὸ ῥυάκι
Καὶ φύλλο νὰ τσιμπῶ.

Νὰ φτερουγιάζω ἐλεύθερα
Χωρὶς νὰ μ’ ἐμποδίσῃ,
Χωρὶς νὰ μὲ ῥωτήσῃ
Κανεὶς τὸ ποῦ πετῶ.

’Σ τὰ γόνατά σου νἄρχομαι
Καὶ σὺ νὰ μὲ ταγίζῃς
Νὰ μὲ γλυκοποτίζῃς
Μ’ ἀθάνατη πνοή.

Καὶ σὰν τὸ περιστέρι σου,
Ποῦ παιγνιδάει σιμά σου,
Ἐγὼ ’ς τὴν ἀγκαλιά σου
Νὰ σβύνω τὴν ψυχή.