Ερωτικά
Συγγραφέας:
Ερωτικά


ΕΡΩΤΙΚΑ

Ὅταν μὲ πρωτοδιαβάσῃς
Μόλις θὰ μὲ δοκιμάσῃς!
Καὶ τὴν δεύτερην ἀκόμα
Θὰ λαθέψῃς εἰς τὸ χρῶμα·
Ἔχει ὁ στίχος ψυχὴ κ’ αἷμα,
Χάρισέ του τρίτο βλέμμα.