Ἡ τιμή
Συγγραφέας:
Λυρικά ποιήματα, Αναμνήσεις (1876)


Ἡ τιμή μας εἶναι ὀσμὴ
Ἀνεκτίμητη, λεπτὴ,
Κ’ ἕνας λόγος χωρὶς κρίσι
Ἠμπορεῖ νὰ τὴν ξατμίσῃ!