Αυτή η σελίδα έχει εγκριθεί.
 75 


ΜΗ ΦΥΓΗΣ

Φεύγεις, γλυκειά μου ἀγάπη,
Φεύγεις, μικρὲ ἄγγελέ μου;..
Κι’ ἀκόμα θέλεις, Θεέ μου,
Νὰ σέρνω τὴν ζωή;

Μισεύεις, φῶς μου; στάσου,
Στάσου νὰ μάθω ἀκόμα
Ἀπὸ τὸ θεῖό σου στόμα
Πῶς σβύνεται ἡ ψυχή!

Εἰς τὴ βαρκοῦλα τώρα
Τὸ πόδι της σιμόνει.
Ἄχ! ποιὸς μοῦ ξερριζόνει
Τὴν ἔρημη καρδιά;

Στάσου… μὴ φύγῃς… στάσου
Νὰ πεταχθῶ ’ς τὸ κῦμα…
Θᾆνε γλυκὸ τὸ μνῆμα
’Σ τὰ μάτια σου ἐμπροστά!