Ο γκιόνης ο μουφλούζης

Ὁ γκιόνης ὁ μουφλούζης
Συγγραφέας:
Λυρικά ποιήματα, Αναμνήσεις (1876)


Tὸ ὅνομά σου, Γκιόνη μου, τὸ ἴδιο σὲ συσταίνει!
Τὸ πρόφερες, κ’ ἐννόησε καθένας τί σημαίνει·
Ἀνίσως πάλι ἐξήγησι κανεὶς ἐπιθυμήσῃ,
Ἆσε νὰ ἰδῇ τὴ μούρη σου κ’ εὐθὺς θὰ τὸ νοήσῃ!