Μια στάλα τύχη προτιμώ παρά πιθάρι γνώση

Μια στάλα τύχη προτιμώ παρά πιθάρι γνώση
Συγγραφέας:
Λυρικά ποιήματα, Αναμνήσεις (1876)


Πῆρα τοῦ Βρούτου τὸ σπαθὶ
Καὶ τοῦ Τυρταίου τὴν λύρα·
Ἀλλ’ ηὗρα πάντοτε κλειστὴ
Τῆς τύχης μου τὴν θύρα.