Αυτή η σελίδα έχει εγκριθεί.
 61 


Τ’ ΑΓΚΑΘΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Κλάψετε, μάτια, κλάψετε,
Τὰ μύρια βάσανά μου!
Μὲς τὴν ἀθλία καρδιά μου,
Ἀγκάθι ἔχω πικρό!

Βαθειὰ βαθειὰ τὸ κάρφωσε
Ἡ ἄσπλαγχνη καρδία·
Ἄχ! δόστε θεραπεία
’Σ ἐμένα τ’ ὀρφανό.

Αὐτὸς ὁποῦ σοῦ ἐχάρισε
Τέτοια περίσσια κάλλη,
Γιατί νὰ μὴ σοῦ βάλῃ
’Σ τὰ στήθη ἄλλη καρδιά;

Μόν’ ἐδῶ κάτου ἀνάτειλε
Τὴν οὐρανία μορφή σου
Γιὰ νὰ χαρῇ ἡ ψυχή σου
’Σ τὰ μαῦρά μου δεινά!