Αυτή η σελίδα έχει εγκριθεί.
 71 


ΑΠΕΘΑΝΑ ΓΙΑ ΣΕ

Ποτὲ, ποτὲ το χεῖλί μου
Δὲν παύει νὰ στενάζῃ·
Γλυκὰ νὰ σ’ ὀνομάζῃ
Δὲν ἔπαψε ποτέ.

Ἐσὺ τὴν φλόγα μ’ ἄναψες
’Σ τὰ μαῦρα σωθικά μου,
Μοῦ πῆρες τὴν καρδιά μου
Γιὰ νὰ πεθάνω, ὠϊμέ!

Μόνον αὐτὸ σοῦ ἀπόμεινε,
Νὰ ἰδῇς ἐμὲ ’ς τὸ μνῆμα·
Ὤ! πὲς, δὲν εἶνε κρῖμα,
Πέστο καὶ σὺ, οὐρανέ!

Εἰς τὸ φτωχὸ τὸ μνῆμά μου
Θέλω σταυρὸ στημένο,
Νᾆνε καὶ ’κεῖ γραμμένο
Ποῦ πέθανα γιὰ σέ.