Αν σ' αγαπώ
Συγγραφέας:
Ερωτικά
Λυρικά ποιήματα, ΑναμνήσειςΑΝ Σ’ ΑΓΑΠΩ

Ἄν μ’ ἔλεγεν ἡ μοῖρα μου,
Τώρα καὶ σὺ ἂν θελήσῃς
Μία χάρι νὰ ζητήσῃς,
Αὐτὴ—θὰ σοῦ δοθῇ.

Θὰ νὰ ζητοῦσα, ἀγάπη μου,
Εὐθὺς ποῦ μὲ κυττάξῃς
Τὸ στῆθος μου ν’ ἀλλάξῃς
Σὲ καθαρὸ γυαλί.

Γιὰ νὰ διαβάσῃς μέσαθε
Σὲ γράμματα ἀναμμένα,
Πόσον καιρὸ γιὰ σένα
Στενάζει τὸ φτωχό!

Νὰ ἰδῇς τὰ φυλλοκάρδια μου,
Ποῦ τὴν μορφή σου κλειοῦνε,
Τὸ πῶς σὲ μελετοῦνε
Σὲ κάθε τους παλμό.