Αυτή η σελίδα έχει εγκριθεί.
 65 


ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ

Λαμπρὰ κύματα ὁλόχρυσα, χυμένα
Σὲ μαγικὸ λειβάδι χιονισμένο,
Κατάλευκο λαιμὸ χαριτωμένο,
Ὄχι μάτια, ζαφείρια ἡλιοκλεμμένα!

Χείλη φτενὰ μὲ ῥόδα ζυμωμένα,
Στόμα, σὰν δαχτυλίδι ζηλεμμένο,
Στῆθος ἀμυδγαλένιο, στολισμένο
Μὲ τριαντάφυλλα δυὸ μοσκοθρεμμένα.

Χεράκια μαλακὰ κι’ ἀλαβαστρένια,
Μέση, νὰ τὴν θαυμάζῃ κι’ ὁ Φειδίας,
Κ’ ἡ φήμη αὐτὴ τοῦ Μιχαὴλ Ἀγγέλου!

Φτερὰ τὰ πόδια μαργαριταρένια,
Π’ ὅθε πατοῦν ἀνθίζει ἡ γῆ μὲ μίας·
Βῆμα ἡγεμονικὸ, σῶμα Ἀρχαγγέλου!