Εἰς πονηρόν
Συγγραφέας:
Λυρικά ποιήματα, Αναμνήσεις (1876)


Τὸ μοῦτρό σου τὸ μαρτυρεῖ
Τί κλεῖς ’ς αὐτὸ τὸ στῆθος·—
Χωρὶς αὐτὸ, τέτοια ψυχὴ
Θὰ καταντοῦσε μῦθος.