Αυτή η σελίδα έχει εγκριθεί.
 48 


ΜΙΑ ΚΑΛΗΜΕΡΑΣήμερα ὁ κόσμος ἔλαβε ὠμορφία,
Λαμποκοποῦν μὲ χάρι τὰ πλασμένα,
Σκύφτουν τὰ οὐράνια στήθη ἐρωτεμμένα
Κι’ ἀσπάζονται μ’ ἀγάπη τὰ στοιχεῖα!

Σήμερα γιγαντίζει ἡ φαντασία
Καὶ τὰ μέλη μου αἰσθάνομαι ἀνδρειωμένα.
Σήμερα δὲν ὁμοιάζω μὲ κανένα
Καὶ πλέει ’ς ἕνα Παράδεισο ἡ καρδία!

Σήμερα ἐχθρὸς νὰ μ’ ἴδῃ δὲν τολμάει,
Λαμπραῖς ἀχτίναις ἡ ψυχή μου ἁπλόνει
Καὶ πνέουν τὰ χείλη μου εὔοσμον ἀέρα.

Σήμερα ἡ γλῶσσα ἁρμονικὰ λαλάει,
Σήμερα ἐκείνη, ὁποῦ μὲ θανατόνει,
Ἐχάρισε εἰς ἐμὲ, μία Καλημέρα!