Εθνικόν Ημερολόγιον του Έτους 1892

Ἐθνικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1892


ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΝ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΝ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ και ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
1892

ΕΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΝ

ΤΗι ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑι ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΛΟΓΟΓΡΑΦΩΝ
[Μετ’ εἰκόνων]
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
1891

Ἑορτολόγιον....................................................................................................................................................................................................................................................0007–22

Ἡ Μ.Δ. Ἀλεξάνδρα μετὰ τῆς μητρός της βασιλίσσης Ὄλγας....................................................................................................................................................................................................................................................000016α

Ὁ στηθόδεσμος....................................................................................................................................................................................................................................................0023–32

Πέτρος Παπαρρηγόπουλος....................................................................................................................................................................................................................................................032α–36

Ἐπιστολὴ εἰς φίλον…....................................................................................................................................................................................................................................................0000036

Τῇ ψυχῇ ἐκείνης!: ἐπὶ τῷ θανάτῳ τῆς πολυκλαύστου βασιλόπαιδος Ἀλεξάνδρας, παραλείπεται λόγω πνευματικών δικαιωμάτων της συγγραφέως Σεβαστής Καλλισπέρη τα οποία λήγουν την 1η Ιανουαρίου 2024....................................................................................................................................................................................................................................................0037–41

Καρδιὰ πέτρινη....................................................................................................................................................................................................................................................0000041

Ἐρωτικὰ ἐγκλήματα....................................................................................................................................................................................................................................................0042–48

Τὸ οὐράνιον τόξον....................................................................................................................................................................................................................................................0049–50

Δημήτριος Π. Γουδής....................................................................................................................................................................................................................................................0051–53

Λυπηρὸ συνάντημα....................................................................................................................................................................................................................................................0054–56

Ἀληθινό....................................................................................................................................................................................................................................................0057–64

Ἐπιτύμβιον εἰς τὸν ἔρωτά μου....................................................................................................................................................................................................................................................0000064

Μιχαὴλ Μελᾶς....................................................................................................................................................................................................................................................000064α

Ὁ Σωκράτης ἐν μέσαις νεωτέραις Ἀθήναις, παραλείπεται λόγω πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα Αλέξανδρου Φιλαδελφέως τα οποία λήγουν την 1η Ιανουαρίου 2026....................................................................................................................................................................................................................................................0065–72

Τὰ θύματα τῆς δικαστικῆς πλάνης....................................................................................................................................................................................................................................................0073–79

Χαῖρε Σμύρνη!, παραλείπεται λόγω πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα Χρήστου Βασιλακάκη τα οποία λήγουν την 1η Ιανουαρίου 2025....................................................................................................................................................................................................................................................000080

Σύγχρονοι ἀθηναϊκοὶ τύποι: Κ. Παρασκευαΐδης....................................................................................................................................................................................................................................................080α–96

Ἡ πρώτη Ἑλληνὶς διδάκτωρ....................................................................................................................................................................................................................................................96α–101

Ἡ αὐγή μου....................................................................................................................................................................................................................................................102–103

Βιογραφικὴ πινακοθήκη τοῦ 1892 ἔτους....................................................................................................................................................................................................................................................104–112

Μαζύ της....................................................................................................................................................................................................................................................0000112

Εἰκόνες ἐκ τῆς συγχρόνου νεοελληνικῆς φιλολογίας: Γεράσιμος Μαρκορᾶς....................................................................................................................................................................................................................................................113–145

Α. Ἀναγνωστάκης....................................................................................................................................................................................................................................................000144α

Μιὰ καλὴ ψυχή....................................................................................................................................................................................................................................................145–148

Τὸ σφαιρίδιον τοῦ διαβόλου....................................................................................................................................................................................................................................................148–152

Ἡ Λεόντιον καὶ ὁ Ἐπίκουρος....................................................................................................................................................................................................................................................153–160

Ἀσμάτιον τονισθὲν ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ τοῦ ὠδείου Σ. Λακαλαμίτα....................................................................................................................................................................................................................................................0000160

Δημήτριος Βερναρδάκης....................................................................................................................................................................................................................................................160α–165

Ὁ χρησμὸς τῆς μαγίσσης....................................................................................................................................................................................................................................................165–166

Αἴνιγμα πρὸς λύσιν διὰ τοὺς ἀναγνώστας τοῦ Ἡμερολογίου....................................................................................................................................................................................................................................................0000167

Ἡ ἐν Ἀμστελοδάμῳ Φιλελληνικὴ Ἑταιρία....................................................................................................................................................................................................................................................168–175

Μωσαϊκόν....................................................................................................................................................................................................................................................0000175

Εἰς τὴν ἱερὰν σκιὰν Μαρίκας Ι. Λυμπρίτου....................................................................................................................................................................................................................................................0000176

Αἱ κακαὶ γλῶσσαι....................................................................................................................................................................................................................................................177–181

Πρακτικὴ φιλοσοφία....................................................................................................................................................................................................................................................0000181

Ὄθων καὶ Γέρω-Κολοκοτρώνης....................................................................................................................................................................................................................................................0000182

Τὸ ὕδωρ τῆς λήθης....................................................................................................................................................................................................................................................183–206

Πανᾶς, ἰατρὸς ἐν Παρισίοις....................................................................................................................................................................................................................................................000192α

Συκοφαντία....................................................................................................................................................................................................................................................0000206

Στιγμαὶ θυμηδίας....................................................................................................................................................................................................................................................207–208

Ὁ Ῥουσσὼ καὶ ὁ Ἕλλην ἀρχιμανδρίτης....................................................................................................................................................................................................................................................209–216

Εἰς ἀφιλότιμον στιχουργόν....................................................................................................................................................................................................................................................0000216

Οἱ μικροὶ μαθηταί μου....................................................................................................................................................................................................................................................217–225

Τάσος Δημητρίου Νεροῦτσος....................................................................................................................................................................................................................................................000224α

Δανάης μνημόσυνα εἰς Κρήτην....................................................................................................................................................................................................................................................226–227

Ἀναμνήσεις....................................................................................................................................................................................................................................................228–238

Ἕνα γράμμα....................................................................................................................................................................................................................................................239–240

Ἰάκωβος Ῥίζος ὁ Ῥαγκαβῆς....................................................................................................................................................................................................................................................240α–246

Ὁ υἱός μου Ἀλέξανδρος εἰς Μόναχον....................................................................................................................................................................................................................................................246–247

Τὸ κάρρον....................................................................................................................................................................................................................................................248–256

Μετοικεσία μετὰ εἴκοσι πέντε ἔτη....................................................................................................................................................................................................................................................257–265

Ἐπὶ τῷ θανάτῳ τῆς Ἀντωνίνας Ἰω. Χ. Καμπάνη....................................................................................................................................................................................................................................................266–267

Τὰ χρώματα τοῦ λυκαυγοῦς, παραλείπεται λόγω άγνωστης κατάστασης των πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα Κ. Ι. Πρασσά....................................................................................................................................................................................................................................................268–271

Ἐπίγραμμα εἰς βαρέως κοιμώμενον....................................................................................................................................................................................................................................................0000271

Οἱ τυρρανίσκοι τοῦ θέρους....................................................................................................................................................................................................................................................0000272

Γ. Γούσιος....................................................................................................................................................................................................................................................000272α

Ἁρμόδιοι καὶ ὑπεύθυνοι, ἤτοι ἱστορία ἑνὸς λάκκου....................................................................................................................................................................................................................................................273–291

Ἡ εἰκόνα μου....................................................................................................................................................................................................................................................0000291

Σκέψεις....................................................................................................................................................................................................................................................292–293

’Σ τὸ χρόνιασμα....................................................................................................................................................................................................................................................0000293

Λαμιακαὶ ἐντυπώσεις, παραλείπεται λόγω άγνωστης κατάστασης των πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα Κ. Δ. Καπράλου....................................................................................................................................................................................................................................................294–303

Εἰς τὴν ποθητή μου κόρη....................................................................................................................................................................................................................................................304–305

Τῷ φίλῳ Ι. Παπαλεξάνδρου ἐπὶ τῷ θανάτῳ τοῦ μικροῦ του ἀγγέλου Ἀλέξανδρου....................................................................................................................................................................................................................................................0000305

Ἀνέκδοτον Γέρω-Κολοκοτρώνη....................................................................................................................................................................................................................................................0000306

Οἱ Ἐβραίοι καὶ ἡ περὶ αὐτῶν πρόληψις ἐν τῇ ἑλληνικῇ ποιήσει....................................................................................................................................................................................................................................................307–319

Ὀρνιθολογικὸν ὡρολόγιον....................................................................................................................................................................................................................................................0000320

Ε. Λαδόπουλος....................................................................................................................................................................................................................................................000320α

Ὁ ἰατρὸς Κὺρ Ἀνδρέας....................................................................................................................................................................................................................................................321–344

Ἐδῶ κ’ ἐκεῖ....................................................................................................................................................................................................................................................0000344

Παρὰ τὸν τάφον τῆς πολυκλαύστου Μπήλιως Φρ. Γεωργαντοπούλου τὸ γένος Δαμιανοῦ....................................................................................................................................................................................................................................................345–346

Ἕλλην ἀρχιμανδρίτης εἰς Μελίτην, παραλείπεται λόγω άγνωστης κατάστασης των πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα Α. Γραμματικού....................................................................................................................................................................................................................................................347–352

Ἐπιγράμματα τῆς τράπουλας....................................................................................................................................................................................................................................................0000352

Σύντομον βιογράφημα Χατζῆ-Μιχάλη Γιάνναρη, ὁπλαρχηγοῦ Κρητός....................................................................................................................................................................................................................................................352α–363

Εἰς τὴν Ἀστέρω μου....................................................................................................................................................................................................................................................0000363

Ψηφιδωτόν....................................................................................................................................................................................................................................................0000364

Χορευτικὸν σκαλάθυρμα, παραλείπεται λόγω άγνωστης κατάστασης των πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα Π. Γ. Λιδωρίκη....................................................................................................................................................................................................................................................365–368

Ψαροποῦλα....................................................................................................................................................................................................................................................0000368

Κ. Παπαρρηγόπουλος....................................................................................................................................................................................................................................................000368α

Παλαιαὶ ἁμαρτίαι....................................................................................................................................................................................................................................................369–381

Ἐκδίκησις, παραλείπεται λόγω άγνωστης κατάστασης των πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα Θ. Αποστολόπουλου....................................................................................................................................................................................................................................................0000381

Ὁ ὀγδοηκοστός μου....................................................................................................................................................................................................................................................382–385

Ἡ Μοῦσα τοῦ Λασκαράτου....................................................................................................................................................................................................................................................385–389

Τὰ θύματα τῆς ρεκλάμας....................................................................................................................................................................................................................................................390–393

Ἡ ἐξ ᾍδου παραγγελία....................................................................................................................................................................................................................................................394–411

Ὁ κὺρ Ἀναστασάκης, παραλείπεται λόγω άγνωστης κατάστασης των πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα Χρίστου Π. Οικονόμου....................................................................................................................................................................................................................................................412–416

Ἐπιτύμβιον εἰς ἀποθανοῦσαν σύζυγον....................................................................................................................................................................................................................................................0000416

Ὄθων Σωνιέρος....................................................................................................................................................................................................................................................000416α

Ζουλέϊκα....................................................................................................................................................................................................................................................417–427