Εθνικόν Ημερολόγιον του Έτους 1892/Η Μ.Δ. Αλεξάνδρα μετά της μητρός της βασιλίσσης Όλγας

Ἐθνικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1892
Δημιουργός: Ανώνυμος
Ἡ Μ.Δ. Ἀλεξάνδρα μετὰ τῆς μητρός της βασιλίσσης ὌλγαςἩ Μ. Δ. Ἀλεξάνδρα
μετὰ τῆς μητρός της βασιλίσσης Ὄλγας