’Σ τὸ χρόνιασμα
Συγγραφέας:
Δημοσιεύθηκε στο Εθνικόν Ημερολόγιον του Έτους 1892 του Κωνσταντίνου Σκόκου


’Σ ΤΟ ΧΡΟΝΙΑΣΜΑ

ΣΤΑ βελουδένια χείλη της ἐσίμωνα τὰ χείλη
Κι’ ἀπὸ τὰ χέρια τρέμοντας ἐκείνη μ’ ἐκρατοῦσε,
Μὲ ἄφωνα ἀγκαλιάσματα τὴν ’φίλια καὶ μ’ ἐφίλει
Κ’ ἡ γῆ γιὰ μᾶς ἀξέγνιαστα στὸ ἄπειρο κυλοῦσε.

Στὰ γόνατά μού ἐκάθητο ἐπάνω κουρασμένη
Κ’ εὐώδιαζε τὸ στόμα μου ἀφ’τὴ γλυκειὰ πνοή της.
Στὴν ἀγκαλιά της μ’ ἔσφιγγε σφικτὰ τὴ φλογισμένη
Καὶ τὴν ψυχή µου μὲ φιλιὰ συνέπαιρνε ἡ ψυχή της.

Μ’ ἀπ’ ὅλη αὐτὴ ποῦ ἐγνώριοα τὴν εὐτυχία τί μένει;
Ὁ χωρισμὸς τί μ’ ἄφησε, ἡ ξενητειὰ καὶ ὁ χρόνος;
—Ἄχ! εὐτυχία ποῦ ἔρχεται στὸ νοῦ µας περασµένη
Δὲν εἶνε ὄχι εὐτυχιὰ, μὰ βάσανα καὶ πόνος!
Ζάκυνθος, 14 Ἰουλίου 1891.

Δ. Ηλιακοπουλοσ