Εθνικόν Ημερολόγιον του Έτους 1892/Πανάς, ιατρός εν Παρισίοις

Ἐθνικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1892
Δημιουργός: Ανώνυμος
Πανᾶς, ἰατρὸς ἐν ΠαρισίοιςΠανᾶς
Ἰατρὸς ἐν Παρισίοις