Εθνικόν Ημερολόγιον του Έτους 1892/Εις αφιλότιμον στιχουργόν

Ἐθνικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1892
Συγγραφέας: Υάκινθος
Εἰς ἀφιλότιμον στιχουργόν


Εἰς ἀφιλότιμον στιχουργὸν
(Προσφώνησις)

Ενας ’παινεῖ τὸν Ἄνθιμο γιὰ τὰ ἐλεγειακά του.
Ἄλλος σοῦ λέει πῶς προτιμᾷ πολὺ τὰ ἐρωτικά του,
Μὰ εἰς τὸ εἶδος, ποῦ κανεὶς δὲν τὸν πλησιάζει ἄλλος,
Εἶνε—γιὰ ’μὲ—τὸ κλέφτικο… ’ς αὐτὸ εἶνε μεγάλος.
[ἐν Ζακύνθῳ]

Υακινθοσ