Εθνικόν Ημερολόγιον του Έτους 1892/Α. Αναγνωστάκης