Εθνικόν Ημερολόγιον του Έτους 1892/Μιχαήλ Μελάς

Ἐθνικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1892
Δημιουργός: άγνωστος
Μιχαὴλ ΜελᾶςΜιχαὴλ Μελᾶς
Δήμαρχος Ἀθηναίων