Βιβλίο 5o, Ερωτικά επιγράμματα, AP V
Παλατινή Ανθολογία
Παλατινή Ανθολογία, Βιβλίο 5o Ερωτικά επιγράμματα (AP V) / Παλατινή Ανθολογία/V μετάφραση