Παλατινή Ανθολογία
Ελληνική Ανθολογία
Παλατινή Ανθολογία, επιγράμματα από τον 7ο αιώνα π.Χ μέχρι τον 11ο αιώνα μ.Χ.
δείτε λήμμα στη Βικιπαίδεια: Παλατινή Ανθολογία


Η Παλατινή Ανθολογία (Anthologia Palatina) είναι συλλογή αρχαίων και βυζαντινών ελληνικών επιγραμμάτων της περιόδου από τον 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι το 600 μ.Χ., που βρέθηκε σε χειρόγραφο το 1606 το οποίο συντάχθηκε τον 10ο αιώνα στο Βυζάντιο.

Ως 16ο βιβλίο της Ελληνικής Ανθολογίας παρουσιάζεται στην βιβλιογραφία το Πλανούδειο παράρτημα, τα επιγράμματα που βρίσκονται στην Ανθολογία του Πλανούδη, αλλά δε βρίσκονται στην Παλατινή Ανθολογία:

Η Παλατινή Ανθολογία σε μετάφραση: Παλατινή Ανθολογία (μεταφράσεις) / Παλατινή Ανθολογία (μετάφραση) (μετάφραση Βικιθήκης)