Παλατινή Ανθολογία/V/232 Παύλου του Σιλεντιάριου

Ἱππομένην φιλέουσα νόον προσέρεισα Λεάνδρῳ
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, V (βιβλίο 5ο)
Ἱππομένην φιλέουσα νόον προσέρεισα Λεάνδρῳ, Παύλος ο Σιλεντιάριος, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 5ο, επίγραμμα 232 (AP V 232)


V 232 Παύλου του ΣιλεντιάριουΕπεξεργασία

Ἱππομένην φιλέουσα νόον προσέρεισα Λεάνδρῳ. ἐν δὲ Λεανδρείοις χείλεσι πηγνυμένη
εἰκόνα τὴν Ξάνθοιο φέρω φρεσί. πλεξαμένη δὲ Ξάνθον ἐς Ἱππομένην νόστιμον ἦτορ ἄγω.
πάντα τὸν ἐν παλάμῃσιν ἀναίνομαι. ἄλλοτε δ’ ἄλλον αἰὲν ἀμοιβαίοις πήχεσι δεχνυμένη
ἀφνειὴν Κυθέρειαν ὑπέρχομαι. εἰ δέ τις ἡμῖν μέμφεται, ἐν πενίῃ μιμνέτω οἰογάμῳ.