Παλατινή Ανθολογία/V/131 Φιλοδήμου

Ψαλμὸς καὶ λαλιὴ καὶ κωτίλον ὄμμα καὶ ᾠδὴ
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, V (βιβλίο 5ο)
Φιλοδήμου, Παλατινή Ανθολογία, V 131


V 131 ΦιλοδήμουΕπεξεργασία

Ψαλμὸς καὶ λαλιὴ καὶ κωτίλον ὄμμα καὶ ᾠδὴ Ξανθίππης καὶ πῦρ ἄρτι καταρχόμενον͵
ὦ ψυχή͵ φλέξει σε· τὸ δ΄ ἐκ τίνος ἢ πότε καὶ πῶς οὐκ οἶδα· γνώσῃ͵ δύσμορε͵ τυφομένη.