Βιβλίο 6o Αναθηματικά επιγράμματα AP VI
Παλατινή Ανθολογία
Παλατινή Ανθολογία, Βιβλίο 6o Αναθηματικά επιγράμματα (AP VI) / Παλατινή Ανθολογία/VI μετάφραση