Παλατινή Ανθολογία/V μετάφραση

Βιβλίο 5o, Ερωτικά επιγράμματα μετάφραση, AP V
μεταφράστηκε από συντάκτες της Βικιθήκης
Παλατινή Ανθολογία μετάφραση
Παλατινή Ανθολογία μετάφραση, Βιβλίο 5o Ερωτικά επιγράμματα (AP V) / Παλατινή Ανθολογία/V