Γελοιογραφικόν Ημερολόγιον του Έτους 1886

Γελοιογραφικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1886


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Φ. ΣΚΟΚΟΥ

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1886


ΕΤΟΣ ΑʹΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ « ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ » ΚΑΙ « ΚΟΡΑΗ »
ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

1885

Ἐορτολόγιον, ἡμερολόγιον....................................................................................................................................................................................................................................................03–14

Ὁ ἀλάνθαστος καὶ ἀψευδὴς Καζαμίας τοῦ 1886....................................................................................................................................................................................................................................................15–22

Τὸ καλοκαῖρι εἰς τὴν Ἀθήνα....................................................................................................................................................................................................................................................23–24

Περιπέτειαι Ἐπαρχιώτου....................................................................................................................................................................................................................................................25–27

Ἡ περὶ ἀνθρωπογονίας τῶν Ἀθηνῶν....................................................................................................................................................................................................................................................28–38

Τὸ μῆλον τῆς ἔριδος....................................................................................................................................................................................................................................................00039

Ὁ κύριος Πετσωματᾶς....................................................................................................................................................................................................................................................39–41

Ἀναγκαστικής κυκλοφορίας μνημόσυνον αἰώνιον τὸ ἔθνος ἀνέθηκεν....................................................................................................................................................................................................................................................42

Τὸ Λαχεῖον....................................................................................................................................................................................................................................................42–48

Σύγχρονοι Μητέρες....................................................................................................................................................................................................................................................49–52

Χάριν ταχυτέρας συνεννοήσεως....................................................................................................................................................................................................................................................00053

Θεριναὶ Ἀναμνήσεις....................................................................................................................................................................................................................................................53–59

Τύποι κυνηγῶν ἐν Ἀθήναις....................................................................................................................................................................................................................................................00060

Τὸ Κάτω τῆς Γραφῆς....................................................................................................................................................................................................................................................60–65

Μωσαϊκόν....................................................................................................................................................................................................................................................66–68

Κἄτι τι τὸ ὁποῖον δὲν ἐγράφη....................................................................................................................................................................................................................................................69–71

Κἄτι τι τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ γραφῆ, Scoc τῷ Coc....................................................................................................................................................................................................................................................72–75

Κατὰ τὴν μέθοδον τῶν θηριοτρόφων....................................................................................................................................................................................................................................................00076

Τὸ ξύλον τῆς γνώσεως....................................................................................................................................................................................................................................................76–82

Τῇ Μ.......................................................................................................................................................................................................................................................00083

Ὡς εἶδος πορτοκάλλιον....................................................................................................................................................................................................................................................00084

Ἡ Ἑλληνική Γλῶσσα....................................................................................................................................................................................................................................................84–89

Δύο Ἀσμάτια....................................................................................................................................................................................................................................................00089

Ὁ φόρος τοῦ αἵματος....................................................................................................................................................................................................................................................90–96

Τηνιάς....................................................................................................................................................................................................................................................97–99

Ἡ Πνὺξ καὶ ὁ κύριος Τοτόμης....................................................................................................................................................................................................................................................100–107

Κηπευταὶ ὀνάκανθαι....................................................................................................................................................................................................................................................00108

Ἀττικοὶ κῶμοι....................................................................................................................................................................................................................................................108–115

Ἐπὶ τῷ θάνατῳ τῆς Λιλῆς....................................................................................................................................................................................................................................................116–117

Φιλοξενούμενα....................................................................................................................................................................................................................................................118–121

Τὰ εὐχαριστήριά μου 'ς τὸ καινούργιο φόρεμά μου....................................................................................................................................................................................................................................................122–123

Ἐντὸς φανικοῦ ὀξέος....................................................................................................................................................................................................................................................00124

Τὸ πολιτικὸν ἔτος 1885 ἐν Ἑλλάδι....................................................................................................................................................................................................................................................124–135

Ἀναμνήσεις του μελοδραματικοῦ θιάσου τῶν «Ὀλυμπίων»....................................................................................................................................................................................................................................................00136

Περιήγησις, παραλείπεται προσωρινά λόγω ελλειπών στοιχείων για τα πνευματικά δικαιώματα του συγγραφέα Ιωάννη Δ. Νικολάρα....................................................................................................................................................................................................................................................136–143

Φλυαρία....................................................................................................................................................................................................................................................144–148

Πηλένια Πεθερά....................................................................................................................................................................................................................................................149–167

Εἷς Πλάτων....................................................................................................................................................................................................................................................169–171

Μετὰ δύο αἰῶνας, παραλείπεται προσωρινά λόγω ελλειπών στοιχείων για τα πνευματικά δικαιώματα του συγγραφέα Κωνσταντίνου Γ. Ξένου....................................................................................................................................................................................................................................................172–175