Γελοιογραφικόν Ημερολόγιον του Έτους 1886/Ως είδος πορτοκάλλιον

Γελοιογραφικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1886
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Ὡς εἶδος πορτοκάλλιον


Imerologion Skokou 1886, p.84.jpg
Ὡς εἶδος πορτοκάλλιον.