Γελοιογραφικόν Ημερολόγιον του Έτους 1886/Το μήλον της έριδος

Γελοιογραφικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1886
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Τὸ μῆλον τῆς ἔριδος


Τὸ μῆλον τῆς ἔριδος.