Γελοιογραφικόν Ημερολόγιον του Έτους 1886/Κατά την μέθοδον των θηριοτρόφων

Γελοιογραφικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1886
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Κατὰ τὴν μέθοδον τῶν θηριοτρόφων


Imerologion Skokou 1886, p.76.jpg
Κατὰ τὴν μέθοδον τῶν θηριοτρόφων.