Γελοιογραφικόν Ημερολόγιον του Έτους 1886/Κατά την μέθοδον των θηριοτρόφων

Γελοιογραφικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1886
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Κατὰ τὴν μέθοδον τῶν θηριοτρόφων


Κατὰ τὴν μέθοδον τῶν θηριοτρόφων.