Γελοιογραφικόν Ημερολόγιον του Έτους 1886/Αναμνήσεις του μελοδραματικού θιάσου τών «Ολυμπίων»

Γελοιογραφικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1886
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Ἀναμνήσεις τοῦ μελοδραματικοῦ θιάσου τῶν «Ὀλυμπίων»


Ἀναμνήσεις τοῦ μελοδραματ. θιάσου τῶν «Ὀλυμπίων».