Γελοιογραφικόν Ημερολόγιον του Έτους 1886/Εντός φανικού οξέος