Γελοιογραφικόν Ημερολόγιον του Έτους 1886/Αναγκαστικής κυκλοφορίας μνημόσυνον αιώνιον το έθνος ανέθηκεν

Γελοιογραφικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1886
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Ἀναγκαστικῆς κυκλοφορίας μνημόσυνον αἰώνιον τὸ ἔθνος ἀνέθηκεν


ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ
ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΑΝΕΘΗΚΕΝ