Γελοιογραφικόν Ημερολόγιον του Έτους 1886/Εορτολόγιον, Ημερολόγιον

Γελοιογραφικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1886
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Ἐορτολόγιον, ἡμερολόγιον


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 10 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 14.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν Ὑδροχόον.

Ν. Π.
13 01 Τε. Ἡ κατὰ σάρκα περιτομὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ μνήμη Βασιλείου τοῦ μεγ. Ἀργία.
14 02 Πέ. Προεόρτια τῶν Θεφαν. καὶ Σιλβέστρου Π. Ῥώμης.
15 03 Πα. Μαλαχίου τοῦ προφήτου καὶ Γορδίου μάρτυρος.
16 04 Σά. Ἡ Σύναξις τῶν 70 Ἀποστ. καὶ Θεοκτίστου τ. ὀσ.
17 05 Κυ. Θεοπέμ. καὶ Θεωνᾶ μ. Παραμ. τ. Θεοφαν. Νηστ.
18 06 Δε. Τὰ Θεοφάν. τοῦ Κυρ. ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀργ.
19 07 Τρ. Ἡ Συν. τοῦ Προδρ. καὶ Βαπτ. Ἰωάννου. Ἀργία.
20 08 Τε. Δομνίκης τῆς ὁσίας, καὶ Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου.
21 09 Πέ. Πολυεύκτου μάρτυρος.
22 10 Πα. Γρηγορίου ἐπ. Νύσσης καὶ Δομιτιανοῦ Μελιτινῆς.
23 11 Σά. Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου.
24 12 Κυ. Τατιανῆς μάρτυρος.
25 13 Δε. Τοῦ Τελώνου καὶ Χαρισ. Ἐρμύλου καὶ Στρατον. μ.
26 14 Τρ. Τῶν ἐν Ῥαϊθᾷ καὶ Σινᾷ πατ. ἀπόδ. ἑορτ. Θεοφαν.
27 15 Τε. Παύλου τοῦ Θηβαίου καὶ Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου.
28 16 Πέ. Ἡ προσκύνησις τῆς τιμίας ἁλύσεως τ. Ἀπ. Πέτρου.
29 17 Πα. Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου. Ἀργία.
30 18 Σα. Ἀθαν. καὶ Κυρίλ. Ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρείας. Ἀργία.
31 19 Κυ. Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου καὶ Ἀρσενίου Κερκύρας.
Φεβρουάριος
01 20 Δε. Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου.
02 21 Τρ. Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ καὶ Νεοφύτου μάρτυρος.
03 22 Τε. Τιμοθέου τοῦ Ἀποστ. καὶ Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου.
04 23 Πέ. Κλήμεντος Ἀγκύρας καὶ Ἀγαθαγγέλου μάρτυρος.
05 24 Πα. Ξένης τῆς ὁσίας.
06 25 Σά. Γρηγορ. τοῦ Θεολόγ. ἐπισκόπ. Κ/πόλεως. Ἀργία.
07 26 Κυ. Ξενοφῶντος τοῦ ὁσίου καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ.
08 27 Δε. Ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ λειψ. Ἰωάν. τοῦ Χρυσοστ. Ἀργία.
09 28 Τρ. Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου τοῦ ὁσίου.
10 29 Τε. Ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου.
11 30 Πέ. Τῶν τριῶν Ἰεραρχ. Βασιλ. τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάν. τοῦ Χρυσοστόμ. Ἀργία.
12 31 Πα. Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν θαυμ. Ἀναργύρων.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 28. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 11 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 13.
Ὁ Ἥλιος εἰς τοὺς ἰχθῦς.

Ν. Π.
13 01 Σά. Προεόρτια τῆς Ὑπαπαντῆς καὶ Τρύφωνος μάρτυρ. Ἄρχεται τὸ τριῴδιον.
14 02 Κυ. Τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου. Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
15 03 Δε. Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ τῆς προφήτιδος Ἄννης
16 04 Τρ. Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου.
17 05 Τε. Ἀγάθης μάρτυρος.
18 06 Πέ. Βουκόλου τοῦ ὁσίου ἐπισκόπου Σμύρνης.
19 07 Πα. Παρθενίου ἐπισκόπου Λαμψάκου καὶ Λουκᾶ τοῦ ὁσίου.
20 08 Σά. Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου καὶ Ζαχαρίου τοῦ προφ.
21 09 Κυ. Τοῦ Ἀσώτου. Νικηφόρου μάρτυρος.
22 10 Δε. Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος.
23 11 Τρ. Βλασίου ἱερομάρτ. καὶ Θεοδώρας τῆς Αὐγούστης.
24 12 Τε. Μελετίου ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας.
25 13 Πέ. Μαρτιανοῦ τοῦ ὁσίου.
26 14 Πα. Αὐξεντίου τοῦ ὁσίου.
27 15 Σά. Ψυχοσάβατον. ’Θνησίμου τοῦ Ἀποστόλου.
28 16 Κυ. Τῆς ἀπόκρεω. Παμφίλου μάρτ. καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
Μάρτιος
01 17 Δε. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος.
02 18 Τρ. Λέοντος Πάπα Ρώμης.
03 19 Τε. Ἀρχίππου τοῦ Ἀποστόλου.
04 20 Πέ. Λέοντος ἐπισκόπου Κατάνης.
05 21 Πα. Τιμοθ. τοῦ ἐν Συμβόλοις καὶ εὐσταθ. ἐπ. Ἀντιοχείας.
06 22 Σά. Ἡ εὕρεσις τῶν λειψάν. τῶν ἐν Εὐγενίοις μαρτύρων.
07 23 Κυ. Τῆς Τυροφάγου. Πολυκάρπου ἱερομ. ἐπισκόπου Σμύρνης.
08 24 Δε. Καθαρὰ δευτέρα. Ἡ αʹ καὶ βʹ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου.
09 25 Τρ. Ταρασίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
10 26 Τε. Πορφυρίου ἐπισκόπου Γάζης.
11 27 Πέ. Προκοπίου τοῦ Δεκαπολίτου.
12 28 Πα. Βασιλείου τοῦ ὁμολογητοῦ.

ΜΑΡΤΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 12 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 12.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν κριόν.

Ν. Π.
13 01 Σά. Τῶν ἁγίων Θεοδώρων. Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρ.
14 02 Κυ. Τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡσυχίου μάρτυρος.
15 03 Δε. Ἰωάννου τοῦ συγγραφ. τῆς Κλίμακ. καὶ Εὐτροπίου.
16 04 Τρ. Γερασίμου ὁσίου τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ.
17 05 Τε. Κόνωνος μάρτυρος.
18 06 Πέ. Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτύρων.
19 07 Πα. Τῶν ἐν Χερσῶνι ἱερομ. Βασιλέως καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
20 08 Σά. Θεοφυλάκτου ἐπισκόπου Νικομηδείας.
21 09 Κυ. Τῶν Νηστειῶν. Τῶν ἐν Σεβαστείᾳ 40 μαρτύρ.
22 10 Δε. Κοδράτου μάρτυρος καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ.
23 11 Τρ. Σωφρονίου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων.
24 12 Τε. Θεοφάνους τοῦ ὁμολογητοῦ.
25 13 Πέ. Ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου Νικηφόρου Κ)πόλεως.
26 14 Πα. Βενεδίκτου τοῦ ὁσίου.
27 15 Σά. Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 7 μαρτύρων.
28 16 Κυ. Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. Σαβίνου μάρτυρος καὶ Χριστοδούλου τοῦ ὁσίου.
29 17 Δε. Ἀλεξίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ.
30 18 Τρ. Κυρίλλου, ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων.
31 19 Τε. Χρυσάνθου καὶ Δαρείας μαρτύρων.
Ἀπρίλιος.
01 20 Πέ. Τῶν ἐν τῇ μονῇ τοῦ ἀγ. Σάββα ἀναιρεθ. ὁσ. πατέρ.
02 21 Πα. Ἰακώβου τοῦ ὁμολογητοῦ.
03 22 Σά. Βασιλείου Ἱερoμάρτυρος.
04 23 Κυ. Δʹ. Τῶν Νηστειῶν. Νίκωνος ὁσιομάρτυρος καὶ τῶν 199 μαθητῶν αὐτοῦ.
05 24 Δε. Ζαχαρίου τοῦ ὁσίου.
06 25 Τρ. Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου. Ἀργία.
07 26 Τε. (Μέγας κανών). Ἡ σύναξ. τοῦ Ἀρχαγ. Γαβριήλ.
08 27 Πέ. Ματρώνης τῆς ὁσίας.
09 28 Πα. Ἰλαρίωνος τοῦ νέου.
10 29 Σά. Μάρκου ἐπισκ. Ἀρεθουσίων καὶ Κυρίλλ. διακόνου.
11 30 Κυ. Εʹ. τῶν Νηστειῶν. Ἰωάν. τοῦ συγγρ. Κλίμακος.
12 31 Δε. Ὑπατίου ἱερομ. ἐπισκόπου Γαγγρῶν.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 13 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 11.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν ταῦρον.

Ν. Π.
13 01 Τρ. Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας.
14 02 Τε. Τίτου ὁσίου τοῦ θαυματουργοῦ.
15 03 Πέ. Νικήτα ὁσίου καὶ Ἰωσὴφ τοῦ ὑμνογράφου.
16 04 Πα. Γεωργίου ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ.
17 05 Σά. Τοῦ Λαζάρου. Κλαυδίου, Θεοδώρου κλπ. μαρτ.
18 06 Κυ. Τῶν Βαΐων. Εὐτυχίου ἀρχιεπισκόπ. Κ)πόλεως.
19 07 Δε. Μεγάλη Δευτέρα. Καλλιοπίου μάρτυρος. Γεωργίου ἐπισκόπου Μιτυλήνης.
20 08 Τρ. Μεγάλη Τρίτη. Ἠρωδίωνος, κλπ. ἐκ τῶν 70.
21 09 Τε. Μεγάλη Τετάρτη. Εὐψυχίου μάρτυρος.
22 10 Πέ. Μεγάλη Πέμπτη. Τερεντίου. Πομπηίου κλπ.
23 11 Πα. Μεγάλη Παρασκευή. Ἀντίπα ἱερ. ἐπ. Περγ.
24 12 Σά. Μέγα Σάββατον. Βασιλείου τοῦ ὁμολογητοῦ ἐπισκόπου Παρίου.
25 13 Κυ. ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ. Ἀργία καὶ κατάλυσις πάντων καθ' ὅλην τὴν ἑβδομάδα τῆς Διακαινισίμου.
26 14 Δε. Ἀριστάρχου, Πούδη καὶ Τροφίμου ἐκ τῶν 70.
27 15 Τρ. Κρήσκετνος μάρτυρος.
28 16 Τε. Αγάπης, Εἰρήνης καὶ Χιονίας των αὐταδέλφων.
29 17 Πέ. Συμεὼν ἱερομάρτυρος ἐν Περσίδι.
30 18 Πα. Τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Ἰωάννου τοῦ ὁσίου.
Μάϊος.
01 19 Σά. Παφνουτίου ἱερομάρτυρος.
02 20 Κυ. Τοῦ Θωμᾶ. Θεοδώρου ὁσίου τοῦ Τριχινᾶ.
03 21 Δε. Ἰανουαρίου ἱερομάρτυρος.
04 22 Τρ. Θεοδώρου τοῦ Συκεώτου.
05 23 Τε. Γεωργίου μεγαλομ. τοῦ τροπαιοφόρου. Ἀργία.
06 24 Πέ. Σάββα τοῦ Στρατηλάτ. καὶ Ἐλισσάβετ τῆς ὁσίας.
07 25 Πα. Μάρκου τοῦ Ἀποστόλου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ.
08 26 Σά. Βασιλέως ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ἀμασείας.
09 27 Κυ. Τῶν Μυροφόρων. Συμεὼν ἱερομάρτυρος.
10 28 Δε. Τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτύρων.
11 29 Τρ. Ἰάσωνος τοῦ Σωσιπάτρου τῶν Ἀποστόλων.
12 30 Τε. Ἰακώβου τοῦ Ἀπ. ἀδελφοῦ τοῦ Ἰωάν. τοῦ Θεολόγ.

ΜΑΪΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 14 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 10.
Ὁ Ἥλιος εἰς τοὺς Διδύμους.

Ν. Π.
13 01 Πέ. Ἱερεμία τοῦ Προφήτου.
14 02 Πα. Ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάν. Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλ.
15 03 Σά. Τῆς ἁγίας Μαύρας καὶ Τιμοθέου μάρτυρος.
16 04 Κυ. Τοῦ Παραλύτου. Πελαγίας μάρτυρος.
17 05 Δε. Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος.
18 06 Τρ. Ἰὼβ τοῦ δικαίου καὶ πολυάθλου.
19 07 Τε. Τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. Ἡ ἀνάμν. τοῦ ἐν τῷ οὐρ. φανέν. σημ. τοῦ Σταυροῦ ἐν Ἰερουσ. κλπ. μ.
20 08 Πέ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελις.
21 09 Πα. Ἡσαΐου τοῦ προφήτου καὶ Χριστοφόρου μάρτυρος.
22 10 Σά. Σίμωνος Ἀποστόλου τοῦ Ζηλωτοῦ.
23 11 Κυ. Τῆς Σαμαρείτιδος. Μωκίου ἱερομάρτυρος.
24 12 Δε. Ἐπιφανίου ἐπ. Κύπρου καὶ Γερμανοῦ ἀρχιεπ. Κωνστ.
25 13 Τρ. Γκυκερίας μάρτυρος.
26 14 Τε. Ἰσιδώρου μάρτυρος τοῦ ἐν τῇ Χίῳ.
27 15 Πέ. Παχωμίου τοῦ Μεγ. καὶ Ἀχιλλίου ἀρχιέπ. Κ)λεως.
28 16 Πα. Θεοδώρ. τοῦ ἡγιασμένου μαθητοῦ τοῦ ὁσ. Παχωμ.
29 17 Σά. Ἀνδρονίκου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Ἰουνίας.
30 18 Κυ. Τοῦ Τυφλοῦ. Πέτρου, Διονυσίου κλπ. μαρτύρ.
31 19 Δε. Πατρικίου ἱερομ. ἐπισκ. Προύσης καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
Ἰούνιος.
01 20 Τρ. Θαλλελαίου μάρτυρος.
02 21 Τε. Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Βασιλέων. Ἀργία.
03 22 Πέ. Τῆς Ἀναλἠψεως. Βασιλίσκου μάρτυρος.
04 23 Πα. Μιχαὴλ ὁμολογητοῦ ἐπισκόπου Συνάδων.
05 24 Σά. Συμεῶνος τοῦ ἐν τῷ θαυμαστῷ ὄρει.
06 25 Κυ. Τῶν Πατέρων. Ἡ γʹ. εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.
07 26 Δε. Κάρπου τοῦ Ἀποστόλου ἐκ τῶν 70.
08 27 Τρ. Ἑλλαδίου ἱερομάρτυρος.
09 28 Τε. Εὐτυχοῦς ἱερομάρτυρος.
10 29 Πέ. Θεοδοσίας ἱερομάρτυρος.
11 30 Πα. Ἰσαακίου ἡγουμένου τῆς Μονῆς τῶν Δαλμάτων.
12 31 Σά. Τῶν κεκοιμημένων. Ἑρμείου μάρτυρος.

ΙΟΥΝΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 15 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 9.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν Καρκῖνον.

Ν. Π.
13 01 Κυ. Τῆς Πεντηκοστ. Ἰουστίν. μάρτ. τοῦ φιλοσόφ.
14 02 Δε. Τοῦ Ἀγ. Πνεύματος. Νικηφόρου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
15 03 Τρ. Λουκιλλιανοῦ μάρτυρος.
16 04 Τε. Μητροφάνους ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
17 05 Πέ. Δωροθέου ἱερομ. ἐπισκόπου Τύρου.
18 06 Πα. Ἱλαρίων. τοῦ νέου ἡγουμ. τῆς μον. τῶν Δαλμάτων.
19 07 Σά. Θεοδότου ἱερομ. ἐπισκόπου ἀγκύρας.
20 08 Κυ. Τῶν ἁγίων Πάντων. Ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου.
21 09 Δε. Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας.
22 10 Τρ. Ἀλεξάνδρου καὶ Ἀντωνίνης μαρτύρων.
23 11 Τε. Βαρθολομαίου καὶ Βαρνάβα τῶν Ἀποστόλων.
24 12 Πέ. Ὀνουφρίου καὶ Πέτρου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ.
25 13 Πα. Ἀκυλλίνης μάρτυρος.
26 14 Σα. Ἐλισσαίου τοῦ προφήτου καὶ Μεθοδίου Κ)πόλεως.
27 15 Κυ. Ἀμὼς τοῦ προφήτου.
28 16 Δε. Τύχωνος ἐπισκ. Ἀμαθοῦντος τῆς Κύπρου.
29 17 Τρ. Ἰσαύρου, Μανουήλ, Σεβὲλ καὶ Ἰσμαὴλ μαρτύρων.
30 18 Τε. Λεοντίου μάρτυρος.
Ἰούλιος.
01 19 Πέ. Ἰούδα τοῦ Ἀποστόλου.
02 20 Πα. Μεθοδίου ἱερομ. ἐπισκόπου Πατάρων.
03 21 Σα. Ἰουλιανοῦ μάρτυρος τοῦ Ταρσέως.
04 22 Κυ. Εὐσεβίου ἱερομ. ἐπισκόπου Σαμοσάτων.
05 23 Δε. Ἀγριππίνης μάρτυρος.
06 24 Τρ. Τὸ γενέθλιον τοῦ προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ἀργία.
07 25 Τε. Φεβρωνίας ὁσιομάρτυρος.
08 26 Πέ. Δαβὶδ τοῦ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ.
09 27 Πα. Σαμψὼν ὁσίου τοῦ Ξενοδόχου.
10 28 Σά. Ἡ ἀνακομ. τῶν λειψ. Κύρ. καὶ Ἰωάν. τῶν ἀναρ.
11 29 Κυ. Πέτρου καὶ Παύλου τῶν κορυφαίων Ἀποστ. Ἀργία.
12 30 Δε. Ἡ σύναξις τῶν 12 Ἀποστόλων.

ΙΟΥΛΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 14 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 10.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν Λέοντα.

Ν. Π.
13 01 Τρ. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων. Ἀργία.
14 02 Τε. Ἡ ἐν Βλαχέρναις κατάθεσις τῆς ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου.
15 03 Πέ. Ὑακίνθου μάρτυρος καὶ Ἀνατολίτου Κ)πόλεως.
16 04 Πα. Ἀνδρέου Κρήτης τοῦ Ἱεροσολυμίτου.
17 05 Σά. Ἀθανασ. τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ καὶ Λαμπαδοῦ θαυματ.
18 06 Κυ. Σισίνη τοῦ μεγάλου.
19 07 Δε. Θωμᾶ τοῦ ἐν Μαλαιῷ καὶ Κυριακ. τῆς μεγαλομ.
20 08 Τρ. Προκοπίου μεγαλομάρτυρος.
21 09 Τε. Παγκρατίου ἱερομ. ἐπισκόπου Ταυρομενίας.
22 10 Πέ. Τῶν ἐν Νικοπόλει 45 μαρτύρων.
23 11 Πα. Εὐφημίας τῆς μεγαλομάρτυρος.
24 12 Σά. Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου τῶν μαρτύρων.
25 13 Κυ. Ἡ σύναξις τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ καὶ Στεφά τοῦ Σαβαΐτου.
26 14 Δε. Ἀκύλα τοῦ Ἀποστόλου καὶ Ἰωσὴφ Θεσσαλονίκης.
27 15 Τρ. Κηρύκου καὶ Ἰουλίττης τῶν μαρτύρων.
28 16 Τε. Ἀθηνογένους ἱερομάρτυρος.
29 17 Πέ. Μαρίνης μεγαλομάρτυρος.
30 18 Πα. Αἰμιλιανοῦ τοῦ μεγαλομάρτυρος.
31 19 Σά. Μακρίνης ἀδελφῆς τοῦ Μ. Βασιλ. καὶ Δίου τῶν ὁσ.
Αὔγουστος.
01 20 Κυ. Τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου. Ἀργία.
02 21 Δε. Συμεὼν τ. διὰ Χριστὸν σαλοῦ καὶ Ἰω. συνασκητ.
03 22 Τρ. Μαρίας τῆς Μαγδαλινῆς τῆς Μυροφόρου.
04 23 Τε. Φωκᾶ ἱερομ. καὶ Ἰεζεκιὴλ τοῦ προφήτου.
05 24 Πέ. Χριστίνης τῆς Μεγαλομ.
06 25 Πα. Ἡ κοίμησις τῆς ἁγίας Ἄννης μητρὸς τῆς Θεοτ.
07 26 Σά. Ἐρμολάου καὶ Παρασκευῆς τῶν μαρτύρων.
08 27 Κυ. Παντελεήμ. τοῦ μεγαλομ. καὶ ἰαματικοῦ. Ἀργία.
09 28 Δε. Προχόρ. Νικάνορ. Τίμων. καὶ Παρμενᾶ τῶν Ἀπ.
10 29 Τρ. Καλλινίκου καὶ Θεοδότης τῶν μαρτύρων.
11 30 Τε. Σίλλα, Σιλουανοῦ καὶ Κρίσκεντος ἐκ τῶν 70.
12 31 Πέ. Εὐδοκίμ. τ. Δικαίου καί προεόρ. τ. τιμ. Σταυροῦ.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 13 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 11.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὴν παρθένον.

Ν. Π.
13 01 Πα. Ἡ πρόοδος τοῦ τιμίου καὶ ζωοπ. Σταυροῦ καὶ τῶν παίδ. τῶν Μακαβ. καὶ Σολομονῆς καὶ Ἐλεαζάρ.
14 02 Σα. Ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου Στεφάνου τοῦ πρωτομ.
15 03 Κυ. Ἰσαακίου, Δαλμάτου καὶ Φαύστου τῶν ὁσίων.
16 04 Δε. Τῶν ἐν Ἐφέσῳ ἑπτὰ ἁγίων παίδων.
17 05 Τρ. Εὐσιγνίου μάρτυρος.
18 06 Τε. Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀργία καὶ ἰχθύος κατάλυσις.
19 07 Πέ. Δομιτίου ἱερομάρτυρος.
20 08 Πα. Αἰμιλιανοῦ τοῦ ὁμολογητοῦ ἐπισκόπου Κυζίκου.
21 09 Σά. Ματθία τοῦ Ἀποστόλου.
22 10 Κυ. Λαυρεντίου μάρτυρος καὶ ἀρχιδιακόνου.
23 11 Δε. Εὔπλου τοῦ Διακόνου καὶ μάρτυρος.
24 12 Τρ. Φωτίου καὶ Ἀνικήτου τῶν μαρτύρων.
25 13 Τε. Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ.
26 14 Πέ. Μιχαίου τοῦ προφήτου.
27 15 Πα. Ἡ κοίμησις τῆς Θεοτόκου. Ἀργία.
28 16 Σά. Τοῦ ἁγίου Μανδηλίου.
29 17 Κυ. Μύρωνος μάρτυρος.
30 18 Δε. Φλώρου καὶ Λαύρου τῶν μαρτύρων.
31 19 Τρ. Ἀνδρέου τοῦ στρατηλάτου μάρτυρος.
Σεπτέμβριος.
01 20 Τε. Σαμουὴλ τοῦ προφήτου.
02 21 Πέ. Θαδδαίου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Βάσης μάρτυρος.
03 22 Πα. Ἀγαθονίκου μάρτυρος.
04 23 Σά. Λούππου μάρτυρος.
05 24 Κυ. Εὐτυχοῦς μάρτυρος.
06 25 Δε. Βαρθολομαίου καὶ Τίτου τῶν Ἀποστόλων.
07 26 Τρ. Ἀνδριανοῦ καὶ Ναταλίας μαρτύρων.
08 27 Τε. Ποιμένος τοῦ ὁσίου.
09 28 Πέ. Μωϋσέως ὁσίου τοῦ Αἰθίοπος.
10 29 Πα. Ἡ ἀποκεφάλησις Ἰωάννου Προδρόμου.
11 30 Σά. Ἀλεξάνδρου Ἰω. καὶ Παύλου νέου ἀρχ. Κ/πόλεως.
12 31 Κυ. Ἡ κατάθεσις τῆς τιμίας ζώνης τῆς Θεοτόκου.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 12 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 12.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν ζυγόν.

Ν. Π.
13 01 Δε. (ἀρχὴ τοῦ Ἰνδίκτ. ἤτοι τοῦ νέου ἔτους). Ἡ συναξ. τῆς Θεοτόκου καὶ μνήμη Συμ. τ. Στηλ. καὶ Ἰησ. τ. Ναυῆ Ἀργία.
14 02 Τρ. Μάμαντος μάρτυρος καὶ Ἰωάννου τοῦ Νηστευτοῦ.
15 03 Τε. Ἀνθίμου Νικοδημίας ἱερομάρτ. καὶ Θεοκτίστου ὁσ.
16 04 Πέ. Βαβύλα ἱερομ. καὶ Μωϋσέως τοῦ προφήτου.
17 05 Πα. Ζαχαρίου τοῦ προφήτου πατρὸς τοῦ Προδρόμου.
18 06 Σά. Ἡ ἀνάμνησις τοῦ θαύμ. καὶ Μιχαὴλ τοῦ ἀρχιστρ.
19 07 Κυ. Προεόρτια τῶν γενεθλίων τῆς Θεοτόκου καὶ Σώζοντος μάρτυρος.
20 08 Δε. Τὸ γενέθλιον τῆς Θεοτόκου.
21 09 Τρ. Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης καὶ Σεβηριανοῦ μάρτυρος.
22 10 Τε. Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μαρτύρων.
23 11 Πέ. Θεοδώρας τῆς ὁσίας.
24 12 Πα. Αὐτονόμου ἱερομάρτυρος.
25 13 Σά. Κορνηλίου τοῦ ἐκατοντάρχου.
26 14 Κυ. Ἡ ὕψωσις τοῦ τιμ. Σταυροῦ. Ἀργία καὶ νηστεία.
27 15 Δε. Νικήτα μάρτυρος.
28 16 Τρ. Εὐφημίας τῆς μεγαλομάρτυρος.
29 17 Τε. Σοφίας μάρτυρος καὶ τῶν τριῶν αὐτῆς θυγατέρων.
30 18 Πέ. Εὐμενίου τοῦ θαυματουργοῦ ἐπισκόπου Γορτύνης.
Ὀκτώβριος.
01 19 Πα. Τροφίμου, Σαβατίου καὶ. Δορυμέδοντος μαρτύρων.
02 20 Σά. Εὐσταθίου τοῦ μεγαλομ. καὶ τῆς συνοδείας αὐτῶν.
03 21 Κυ. Κοδράνου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου.
04 22 Δε. Φωκᾶ ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σινώπης.
05 23 Τρ. Ἡ σύλληψις τοῦ Προδρόμ. καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
06 24 Τε. Θέκλης τῆς πρωτομάρτυρος.
07 25 Πέ. Εὐφροσύνης τῆς ὁσίας.
08 26 Πα. Ἡ μετάστασις Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Ἀργία.
09 27 Σά. Καλλιστράτου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
10 28 Κυ. Χαρίτωνος ὁμολογητοῦ καὶ Βαροὺχ τοῦ προφήτου.
11 29 Δε. Κυριακοῦ τοῦ ἀναχωρητοῦ.
12 30 Τρ. Γρηγορίου ἐπισκόπου μεγάλης Ἀρμενίας.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 11 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 13.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν σκορπιόν.

Ν. Π.
13 01 Τε. Ἀνανίου τοῦ Ἀποστ. καὶ Ῥωμανοῦ τοῦ μελῳδοῦ.
14 02 Πέ. Κυπριανοῦ ἱερομ. καὶ Ἰουστίνης τῆς παρθένου.
15 03 Πα. Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου ἱερομάρτυρος.
16 04 Σά. Ἱεροθέου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν.
17 05 Κυ. Χαριτίνης μάρτυρος.
18 06 Δε. Θωμᾶ τοῦ Ἀποστόλου.
19 07 Τρ. Σεργίου καὶ Βάκχου τῶν μαρτύρων.
20 08 Τε. Πελαγίας τῆς ὁσίας.
21 09 Πέ. Ἰακώβου τοῦ Ἀποστ. καὶ Ἀνδρον. τοῦ ὁσίου.
22 10 Πα. Εὐλαμπίου καὶ Εὐλαμπίας τῶν ἀδελφῶν μαρτύρ.
23 11 Σά. Φιλίππου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Θεοφ. τοῦ γραπτοῦ.
24 12 Κυ. Πρόβου, Ταράχου καὶ Ἀνδρονίκου τῶν μαρτύρων.
25 13 Δε. Κάρπου, Παπύλου καὶ Ἀγαθονίκης μάρτυρος.
26 14 Τρ. Ναζαρ. καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτ. Κοσμᾶ τ. ποιητοῦ.
27 15 Τε. Λουκιανοῦ μάρτυρος.
28 16 Πέ. Λογγίνου τοῦ ἑκατοντάρχου.
29 17 Πα. Ὠσηὲ τοῦ προφ. καὶ Ἀνδρέου τοῦ ὁσιομάρτυρος.
30 18 Σά. Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ.
31 19 Κυ. Ἰωὴλ τοῦ προφήτου καὶ Οὐαρίου μάρτυρος.
Νοέμβριος.
01 20 Δε. Ἀρτεμίου μάρτυρος, Γερασίμου τοῦ ὁσίου καὶ τῆς ὁσίας Ματρώνης τῆς Χιουπολίτιδος.
02 21 Τρ. Ἰλαρίωνος τοῦ μεγ. καὶ Σωκράτους πρεσβυτέρου.
03 22 Τε. Ἀβερκίου τοῦ θαυματουργοῦ καὶ τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων.
04 23 Πέ. Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καὶ Ἀποστόλου.
05 24 Πα. Ἀρέθα μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
06 25 Σά. Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου τῶν Νοταρίων.
07 26 Κυ. Δημητρίου μεγαλομάρτυρος καὶ μυροβλήτου.
08 27 Δε. Νέστορος μάρτυρος.
09 28 Τρ. Στεφάνου τοῦ Σαβαΐτου καὶ Τερεντίου μάρτυρος.
10 29 Τε. Ἀναστασίας τῆς Ῥωμαίας καὶ Ἀβραμίου τοῦ ὁσ.
11 30 Πέ. Ζηνοβίου καὶ Ζηνοβίας τῶν ἀδελφῶν μαρτύρων.
12 31 Πα. Στάχιος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ καὶ Ἐπιμάχου μάρτ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 10 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 14.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν Τοξότην.

Ν. Π.
13 01 Σά. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν θαυματουργ. Ἀναργύρ.
14 02 Κυ. Ἀκινδύνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 70 μαρτύρων.
15 03 Δε. Ἀκεψιμᾶ μάρτυρος.
16 04 Τρ. Ἰωαννικίου μεγαλομ., Νικάνδρου, Ἑρμαίου ἱερομ.
17 05 Τε. Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης τῶν μαρτύρων.
18 06 Πέ. Παύλου τοῦ ὁμολογητοῦ ἀρχιεπισκόπ. Κ)πόλεως.
19 07 Πα. Τῶν ἐν Μελιτινῇ 33 μαρτ. Λαζάρου τοῦ θαυματ.
20 08 Σά. Ἡ σύναξις Μιχαὴλ τοῦ Ἀρχιστρατήγου καὶ τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων. Ἀργία.
21 09 Κυ. Ὀνησιφόρου, Πορφυρ. μάρ. καὶ Ματρώνης τῆς ὁσ.
22 10 Δε. Ἐράστου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἀποστόλων.
23 11 Τρ. Μηνᾶ, Βίκτωρος καὶ Βικεντίου τῶν μαρτύρων.
24 12 Τε. Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος καὶ Νείλου τοῦ ὁσίου.
25 13 Πε. Ἰωάν. τοῦ Χρυσοστόμ. ἀρχιεπ. Κ)πόλεως. Ἀργία.
26 14 Πα. Φιλίππου τοῦ Ἀποστόλου. Ἀργία. (Τὴν αὐτὴν ἡμέραν τελεῖται καὶ ἡ μν. τοῦ ν. μάρτ. Κωνστ. τοῦ Ὑδραίου τοῦ μαρτυρήσ. ἐν Ῥόδῳ ἐν ἔ. 1300.
27 15 Σά. Γουρία, Σαμωνᾶ καὶ Ἀβίβου μαρτύρων.
28 16 Κυ. Ματθαίου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ.
29 17 Δε. Γρηγορίου τοῦ θαυματουργοῦ ἐπισκ. Νεοκαισαρείας.
30 18 Τρ. Πλάτωνος καὶ Ρωμανοῦ τῶν μαρτύρων.
Δεκέμβριος.
01 19 Τε. Ἀβδιοὺ τοῦ προφήτου καὶ Βαρλαὰμ μάρτυρος.
02 20 Πέ. Γρηγ. τοῦ Δεκαπολίτ. καὶ Πρόκλου ἀρχ. Κ)πόλεως.
03 21 Πα. Τὰ εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Ἀργία.
04 22 Σά. Φιλήμονος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ καὶ Κιλικίας μάρτ.
05 23 Κυ. Γρηγ. ἐπ. Ἀκραγαντίνων καὶ Ἀμφιλοχίου μάρτ.
06 24 Δε. Κλήμεντος Πάπα Ρώμης καὶ Πέτρου Ἀλεξανδρ.
07 25 Τρ. Αἰκατερίνης μεγαλομ. καὶ Μερκουρ. μάρ. Ἀργία.
08 26 Τε. Ἀγυπίου τοῦ Κιονίτου καὶ Νίκωνος μαρτύρων.
09 27 Πε. Ἰακώβου Πέρσου τοῦ μεγαλομάρτυρος.
10 28 Πα. Στεφάνου τοῦ Νέου καὶ Εἰρηνάρχου μάρτυρος.
11 29 Σά. Παραμόνου καὶ Φιλομένου τῶν μαρτύρων.
12 30 Κυ. Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου. Ἀργία.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 9 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 15.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν Αἰγόκαιρων.

Ν. Π.
13 01 Δε. Ναοὺμ τοῦ προφήτου.
14 02 Τρ. Ἀββακοὺμ τοῦ προφήτου.
15 03 Τε. Σοφονίου τοῦ προφήτου.
16 04 Πέ. Βαρβάρας τῆς μεγαλομ. καὶ Ἰωάν. τοῦ Δαμασκ.
17 05 Πα. Σάββα τοῦ θεοφόρου καὶ ἡγιασμένου. Ἀργία.
18 06 Σά. Νικολάου ἐπισκ. Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀργία.
19 07 Κυ. Ἀμβροσίου ἐπισκ. Μεδιολάνων.
20 08 Δε. Παταπίου τοῦ ὁσίου.
21 09 Πέ. Ἡ σύλληψις τῆς Θεοπρομήτορος Ἄννης. Ἀργία.
22 10 Τε. Μηνᾶ, Ἑρμογένους καὶ Εὐγράφου μαρτύρων.
23 11 Πέ. Δανιὴλ τοῦ Στυλίτου.
24 12 Πα. Σπυρίδωνος τοῦ θαυματουργοῦ. Ἀργία.
25 13 Σά. Εὐστρατίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
26 14 Κυ. Θύρσου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
27 15 Δε. Ἐλευθερίου ἱερομάρτυρος.
28 16 Τρ. Ἀγγαίου τοῦ προφήτου καὶ Μαρίνου μάρτυρος.
29 17 Τε. Δανιὴλ τοῦ προφήτου καὶ τῶν τριῶν παίδων καὶ Διον. ἀρχιεπ. Αἰγίνης τοῦ ἐκ τῆς νήσου Ζακύν.
30 18 Πέ. Σεβαστιανοῦ, Ζωῆς καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων.
31 19 Πα. Βονιφατίου μάρτυρος.
Ἰανουάριος.
01 20 Σά. Προεόρτια τῶν Χριστουγένων καὶ Ἰγν. Θεοφόρου.
02 21 Κυ. Ἰουλιανῆς μάρτυρος.
03 22 Δε. Ἀναστασίας μάρτυρος τῆς φαρμακολυτρίας.
04 23 Τρ. Τῶν ἐν Κρήτῃ δέκα μαρτύρων.
05 24 Τε. Παραμονὴ τῶν Χριστουγένων καὶ Εὐγενίας ὁσ.
06 25 Πέ. Ἡ κατὰ σάρκα ΓΕΝΝΗΣΙΣ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀργία τριήμερος, κατάλυσις εἰς πάντα.
07 26 Πα. Ἡ σύναξις τῆς Θεοτόκου καὶ Εὐθυμίου ἱερομάρτ.
08 27 Σά. Στεφάνου ἀρχιδ. καὶ πρωτομ. καὶ Θεοδ. Γραπτοῦ.
09 28 Κυ. Τῶν ἐν Νικομηδείᾳ καέντων δυσμυρίων μαρτύρων.
10 29 Δε. Τῶν ἐν Βηθλεὲμ ἀναιρεθέντων 14 χιλ. νηπίων.
11 30 Τρ. Ἀνυσίας τῆς ἱερομάρτυρος.
12 31 Τε. Μελάνης ὁσίας καὶ ἀπόδοσις τῶν Χριστουγέννων.