Γελοιογραφικόν Ημερολόγιον του Έτους 1886/Τύποι κυνηγών εν Αθήναις

Γελοιογραφικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1886
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Τύποι κυνηγῶν ἐν Ἀθήναις


Imerologion Skokou 1886, p.60.jpg
Τύποι κυνηγῶν ἐν Ἀθήναις.