Γελοιογραφικόν Ημερολόγιον του Έτους 1886/Χάριν ταχυτέρας συνεννοήσεως

Γελοιογραφικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1886
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Χάριν ταχυτέρας συνεννοήσεως


Χάριν ταχυτέρας συνεννοήσεως.