Γελοιογραφικόν Ημερολόγιον του Έτους 1886/Κηπευταί ονάκανθαι

Γελοιογραφικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1886
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Κηπευταὶ ὀνάκανθαι


Κηπευταὶ ὀνάκανθαι.