Γελοιογραφικόν Ημερολόγιον του Έτους 1886/Κηπευταί ονάκανθαι

Γελοιογραφικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1886
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Κηπευταὶ ὀνάκανθαι


Imerologion Skokou 1886, p.108.jpg
Κηπευταὶ ὀνάκανθαι.