Βιβλίο 7o Επιτύμβια επιγράμματα AP VII
Παλατινή Ανθολογία
Παλατινή Ανθολογία, Βιβλίο 7o Επιτύμβια επιγράμματα (AP VII) / Παλατινή Ανθολογία/VII μετάφραση