Παλατινή Ανθολογία/VII/45 Θουκυδίδου του ιστορικού

AP VII 45 Μνᾶμα μὲν Ἑλλὰς ἅπας’ Εὐριπίδου
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, VII (βιβλίο 7ο Επιτύμβια επιγράμματα)
Μνᾶμα μὲν Ἑλλὰς ἅπας’ Εὐριπίδου, Θουκυδίδης, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 7ο, επίγραμμα 45 (AP VII 45)


VII 45 Θουκυδίδου του ιστορικούΕπεξεργασία

Μνᾶμα μὲν Ἑλλὰς ἅπας’ Εὐριπίδου, ὀστέα δ’ ἴσχει γῆ Μακεδών, ᾗπερ δέξατο τέρμα βίου.
πατρὶς δ’ Ἑλλάδος Ἑλλάς, Ἀθῆναι· πλεῖστα δὲ Μούσαις τέρψας ἐκ πολλῶν καὶ τὸν ἔπαινον ἔχει.

Μετάφραση:

Όλη η Ελλάδα μνήμα είναι τού Ευριπίδη• τά οστά του τα έχει η Μακεδονική γη, που δέχτηκε το τέρμα του βίου του.
Πατρίδα του η Ελλάς της Ελλάδος, οι Αθήνες. Ευχαρίστησε τις Μούσες τα μέγιστα και δοξάζεται από πολλούς.