῞Εκτορι μὲν Τροία συγκάτϑανεν οὐδ' ἔτι χεῖρας
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, VII (βιβλίο 7ο)
῞Εκτορι μὲν Τροία συγκάτϑανεν οὐδ' ἔτι χεῖρας, Άλλου, Παλατινή Ανθολογία VII 139


VII 139 ΆλλουΕπεξεργασία

῞Εκτορι μὲν Τροία συγκάτϑανεν οὐδ' ἔτι χεῖρας ἀντῆρεν Δαναῶν παισὶν ἐπερχομένοις·
Πέλλα δ' ᾿Αλεξάνδρῳ συναπώλετο. πατρίδες ἆρα ἀνδράσιν, οὐ πάτραις ἄνδρες ἀγαλλόμεϑα.