Ανθολογία του Πλανούδη

Ανθολογία του Πλανούδη
«Ανθολογία διαφόρων επιγραμμάτων, συντεθειμένων σοφοίς, επί διαφόροις υποθέσεσιν, ερμηνείας εχόντων επίδειξιν και πραγμάτων ή γενομένων ή ως γενομένων αφήγησιν»
Ελληνική Ανθολογία
Ανθολογία του Πλανούδη, επιγράμματα από τον 7ο αιώνα π.Χ μέχρι τον 13ο αιώνα μ.Χ. επιλεγμένα από τον Μάξιμο Πλανούδη


δείτε λήμμα στη Βικιπαίδεια: Ανθολογία του Πλανούδη

Ανθολογία του Πλανούδη ή Πλανούδεια Ανθολογία, γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία και ως Anthologia Planudea ή σπανιότερα Ανθολογία διαφόρων επιγραμμάτων, τυπωμένη από το 1494 έως το 1822 με την ονομασία Anthologia Graeca, ονομάζεται η ανθολογία ελληνικής ποίησης και επιγραμμάτων που κατέγραψε ο Μάξιμος Πλανούδης το 1299, Βυζαντινός λόγιος μοναχός, συγγραφέας, βασιζόμενος στην Ανθολογία του Κεφαλά. Περιλαμβάνει 2.400 επιγράμματα.

Όσα από τα επιγράμματα της Ανθολογίας του Πλανούδη δεν υπάρχουν στην Παλατινή Ανθολογία, περιλαμβάνονται στο Πλανούδειο Παράρτημα της Ελληνικής Ανθολογίας.